Edukacja do aktywności obywatelskiej dorosłych (cz.I)_L.M.Jedlińska (EPALE, 2017)

Edukacja do aktywności obywatelskiej dorosłych (cz.II)_L.M.Jedlińska (EPALE, 2017)

Education à l'activité civique des adultes (Partie I)_M.Jedlińska (EPALE, 2017)

ATRAKCYJNIE I PRAKTYCZNIE spojrzenie na edukację osób starszych w dobie ICT_ M.Jedlińska (II FED, Warszawa, 21-11-2017)

Oblicza niezawodowej edukacji dorosłych_M.Jedlińska (publikacja FRSE, str.104)

CYBERSEC 2017_M.Jedlińska (EPALE, 2017)

IFLA 2017. Kongres we Wrocławiu_M.Jedlińska (EPALE, 2017)

II FED- wsparcie osoby uczącej się_FRSE 2017

Tożsamość kulturowa a dzisiejsza Europa_M.Jedlińska (EPALE, 2017)

"Plusy ujemne" technologii cyfrowych_M.Jedlińska (EPALE,2017)

Nowa kultura uczenia się_ Maria Jedlińska (I FED, Warszawa, 28-11-2016)

  Edukacja teatralna wsparciem procesów nauczania_M.Jedlińska (EPALE, 2016)

Wirtualny Uniwersytet III Wieku_M.Jedlińska (2015, EPALE)

BIBLIOTEKI – miejsca uczenia się i integracji społeczności lokalnych_M.Jedlińska (EPALE, 2015)

SUSCOM-Model (wersja angielska), Grundvig Project 2012-2014

SUSCOM-Model (wersja polska), Grundvig Project 2012-2014

Promocja dziedzictwa kulturowego na przykładzie S@S_M.Jedlińska (2014)

Senior - aktywny wolontariusz_ M.Jedlińska (Biuletyn nr.7, 2014)

Nowoczesne technologie i Internet narzędziem świadomego obywatela_ M.Jedlińska (Biuletyn nr.3, 2014)

Rola bibliotek w zdobywaniu kompetencji cyfrowych przez osoby nieaktywne zawodowo _M.Jedlińska (Kraków, 2013)

School of active senior – project presentation and meeting with its organisers and workshop “SeniorWeb”_M.Jedlińska (Kraków, 2013)

Seniorzy na granicy wykluczenia społecznego_M.Jedlińska (Zeszyty Pracy Socjalnej UJ, Vol 18, No 3/2013)

 Seniorzy w nowoczesnym społeczeństwie europejskim _M.Jedlińska (Poradnik Bibliotekarza, str.25, 2011)

Innowacyjne narzędzia i formy edukacji ułatwiające przekaz o wielokulturowym dziedzictwie Krakowa_L.M.Jedlińska (2011)

Radość (z)tworzenia_M.Jedlińska 2011

SAS - An Innovative Grundtvig- Supported Programme_Jerzy Jedliński (2011)

Europa seniorom-seniorzy Europie_Jerzy Jedliński (str.57, 2009)

SEVIR Poradnik - Skuteczna partycypacja_J.Jedliński, A.Wiśniewska (Grundtvig, 2008)

SEVIR Poradnik - Umiejętności niezbędne do partycypacji_J.Jedliński, A.Wiśniewska (Grundtvig, 2008)