W lutym i marcu 2020 roku zostały zorganizowane w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie warsztaty zatytułowane „Moje, Twoje, Nasze dziedzictwo w działaniach @ktywnych Seniorów”, skierowane do osób starszych, liderów organizacji pozarządowych oraz pracowników instytucji zainteresowanych prowadzeniem działań dla osób z tej grupy wiekowej.

Warsztaty były prowadzone przez pracowników WBP w Krakowie (dr Lidię Marię Jedlińską i Patrycję Dziedzic), miały charakter interaktywny. Bazowały na projekcie "Kufer pełen dziedzictwa" Fundacji Plenerownia oraz międzynarodowym projekcie Heurit(age) Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie. Każde ze spotkań zawierało elementy  metodologii pracy ze społecznościami lokalnymi stworzonymi przez British Council i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach programu „Active Citizens – Aktywne Społeczności”.

Efektem spotkań jest mini-wystawa przedmiotów, rodzinnych fotografii i pamiątek pochodzących z prywatnych zbiorów uczestników warsztatów, prezentowana w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Działanie realizowane w ramach programu "Szkoła @ktywnego Seniora-S@S".

ZDJĘCIA Z WYSTAWY>>>

RELACJA i ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW>>>