GALERIA ZDJĘĆ>>>

 

19 lutego 2020 roku rozpoczęły się spotkania zatytułowane „Moje, Twoje, Nasze dziedzictwo w działaniach @ktywnych Seniorów”, skierowane do osób starszych, liderów organizacji pozarządowych oraz pracowników instytucji kierujących swoje działania do osób z tej grupy wiekowej.

DZIEDZICTWO – temat szeroki, intrygujący, budzący zainteresowanie coraz większej liczby osób. Z jednej strony, stanowi spuściznę po przodkach. Z drugiej  – to dorobek naszych czasów zostawiany następnym pokoleniom.

Warsztaty mają charakter interaktywny i składają się z dwóch części:
1.    wprowadzenie i integracja grupy wokół określonego tematu: praktyczne wykorzystanie metodologii pracy ze społecznościami lokalnymi stworzonej przez British Council i praktykowanej w wielu miejscach na całym świecie w ramach programu „Active Citizens – Aktywne Społeczności”.
2.    część warsztatowa: przygotowanie i opracowanie - na bazie projektu "Kufer pełen dziedzictwa" Fundacji Plenerownia i międzynarodowego projektu „Heurit(age)”, realizowanego przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie - własnych materiałów, fotografii, pamiątek, tekstów  w celu tworzenia interaktywnej mini wystawy pt. „ Moje, twoje, nasze dziedzictwo w działaniach @ktywnych Seniorów”, złożonej z prac uczestników warsztatów.

Podczas spotkań uczestnicy podejmą próbę znalezienia odpowiedzi na pytania:
•    co tworzy „Moje, twoje, nasze dziedzictwo”? Co przyjmujemy jako dziedzictwo, a co odrzucamy? Jak go właściwie definiujemy? Czy się z nim identyfikujemy czy przypominamy sobie o nim jedynie przy okazji okolicznościowych wydarzeń?
•    Jak i czy tę wiedzę wykorzystujemy w praktyce - w swojej rodzinie, środowisku lokalnym (pamiątki rodzinne, historia miejscowości, zabytki i pomniki, książki, zwyczaje).
•    Jak, bazując na tej wiedzy i doświadczeniu, tworzyć aktywne społeczności? Jak znaleźć korelację między dziedzictwem a nowoczesnością? Jak może ona pomóc w rozwijaniu umiejętności ważnych dla wspólnot w XXI wieku, tworzeniu dialogu kulturowego?

Opracowywane materiały (rodzinne pamiątki, nie tylko fotografie) w formie mini-wystawy zostaną udostępnione w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w marcu 2020 roku.

Prowadzenie:
dr Lidia Maria Jedlińska (koordynator S@S, WBP w Krakowie),              
Patrycja Dziedzic (WBP w Krakowie)

WYSTAWA RODZINNYCH PAMIĄTEK>>>