S@S w ZŁOTEJ KSIĘDZE DOBRYCH PRAKTYK Rzecznika Praw Obywatelskich

         

 

S@S to kompleksowy Program, realizowany od 2007 roku przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie (TPNK) i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie (WBP w Krakowie), skierowany do środowiska Seniorów.

Promujemy ideę "uczenia się przez całe życie" oraz starzenia się w zdrowiu

Chcemy stworzyć osobom starszym warunki do integracji i samorealizacji poprzez nabywanie nowych umiejętności (szczególnie ICT, językowych), a na ich bazie - rozwijać zainteresowania, wymieniać się mądrością i doświadczeniem, pomagać w realizacji zamierzeń i pomysłów.

Nasza zasada „wspólnej pracy” zyskuje coraz więcej zwolenników i naśladowców. Program S@S stał się przykładem dobrej praktyki, rozpoznawalnej i wielokrotnie wyróżnianej nie tylko w skali Polski. 

 

Pomysłodawczyni i koordynatorka S@S:

dr Lidia Maria Jedlińska -  od wielu lat zajmuje się integracją społeczną i cyfrową osób starszych. W latach 2007-2021 specjalista ds. integracji społecznej i koordynator S@S w WBP w Krakowie. Członkini Rady ds. Polityki Senioralnej w Polsce przy MPiPS (2012-2015), polityki edukacyjnej osób dorosłych tworzonej przez MEN w nowej perspektywie finansowej 2020 oraz powstałych na poziomie regionalnym i lokalnym rad seniorów. Ambasadorka programu Grundtvig, międzynarodowej platformy edukacji dorosłych EPALE (2014-2017) oraz Stowarzyszenia bibliotekarzy LABIB, autorka wielu publikacji dotyczących „uczenia się przez całe życie”.