Projekt finansowany przez Komisje Europejską w ramach Programu Partnerskiego Grundtviga;

nr: 2009-1-BE3-GRU06-01124 2

PROJEKT UZNANY PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ ZA JEDEN Z 30-TU NAJLEPSZYCH W EUROPIE promujących uczenie się osób starszych

Partnerzy:

Belgia ( koordynator), Czechy, Cypr, Francja, Portugalia,Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Polska (Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie)

Realizacja projektu rozpoczęła się zorganizowaniem przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie wizyty przygotowawczej Grundtviga dla przedstawicieli sześciu państw europejskich.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu Heurit(AGE)” jest ocalenie od zapomnienia indywidualnych wspomnień, wydarzeń, losów ludzi, a przez to - umacnianie europejskiej tożsamości. Archiwizacja zebranych materiałów opiera się o nowe technologie. Działania są prowadzone w ścisłej współpracy z seniorami z krajów partnerskich.

Założeniem Projektu jest wzrost aktywności i samokształcenia seniorów, wzrost ich osobistego i społecznego rozwoju, promocja dialogu międzypokoleniowego i idei uczenia się przez całe życie.

Ponadto – poprzez wymianę doświadczeń między partnerami projektu – następuje udoskonalanie metod nauczania osób starszych w dziedzinie nowych technologii oraz poszerzanie obszarów działań edukacyjnych organizacji i instytucji biorących udział w projekcie.

Część zebranych materiałów została wykorzystana w druku książki „Małopolska w naszej pamięci i fotografii” redagowanej przez uczestników „Szkoły @ktywnego Seniora” (wersja polska i angielska, Kraków 2011). Patrz: Publikacje Seniorzy

 

Więcej informacji na temat rezultatów Projektu znajduje się TUTAJ i na stronie internetowej: www.eseniors.eu

Projekt i jego rezultaty zostały pokazane na konferencji "Age on Stage" w dniach 21 i 22 czerwca 2012 roku w Graz (Austria)