W dniu 27 kwietnia 2011 uczestnicy "Szkoly @ktywnego Seniora" gościli swoich rówieśników z Finlandii, Francji i Niemiec. W spotkaniu wzięło udział ok.50 osób.

Podczas uroczystej kolacji zaprezentował się Zespół poetycko - muzyczny S@S, a pani Maja Strzelecka poprowadziła "Taniec w kręgu", do którego włączyli się wszyscy uczestnicy spotkania. Śpiewom i tańcom nie było końca.

Spotkanie poprzedziło międzynarodową konferencję "Seniorzy w nowoczesnym społeczeństwie europejskim" zorganizowaną w ramach projektów TeachNET i HEuRIT(AGE) finansowanych przez Komisje Europejską

 

GALERIA >>>