W dniach 27-29 kwietnia 2011 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie gościła partnerów projektu „TeachNET”. Uczestniczyli w nim koordynatorzy i seniorzy z Finlandii, Francji, Niemiec i Polski. Trzynaście osób z zagranicy (wspólnie z partnerami z Polski) wzięło udział w spotkaniach ewaluacyjnych i integracyjnych ( m.in. z uczestnikami „Szkoły @ktywnego Seniora – S@S” i trenerami szkoleń)

Zorganizowana w dniu 28.IV.2011 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie (WBP) i Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie (TPNK) II Międzynarodowa Konferencja „Seniorzy w Nowoczesnym Społeczeństwie Europejskim: nowe technologie - moda czy konieczność?” stanowiła podsumowanie kończących się w lipcu br. projektów „TeachNET” i „HEuRIT(AGE)”, finansowanych przez Komisję Europejską. W konferencji uczestniczyła Pani Alina Respondek - Zastępca Dyrektora Programu „Uczenie się przez całe życie” ds. Programu Grundtvig w Polsce.

Spotkanie miało na celu przekazanie informacji na temat wykorzystania nowych technologii i działań obywatelskich w kształceniu seniorów, efektywną wymianę doświadczeń, zaprezentowanie własnych osiągnięć i rezultatów w kontekście demograficznych i społecznych zmian zachodzących w Polsce i krajach partnerskich oraz promocjię wielostronnych działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

W trzech blokach tematycznych - zarówno swoje osiągnięcia, jak i „różne punkty widzenia” - przedstawili koordynatorzy z czterech krajów (Finlandia, Francja, Niemcy, Polska) oraz przedstawiciele różnych środowisk (Ogólnopolska Federacja UTW, UPC Polska, Uniwersytet Pedagogiczny, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego). Zapromowano również najnowszą książkę napisaną przez uczestników "Szkoły @ktywnego Seniora" pt. "Małopolska w naszej pamięci i fotografii".

W drugiej części konferencji wystąpił Zespół Poetycko-Muzyczny S@S (w programie znalazły się utwory i piosenki z regionu Małopolski), a pracownicy CIBIE WBP poprowadzili „międzynarodowe kalambury”. Swoje prace pokazali uczestnicy Sekcji Artystycznej S@S.

Patronat Honorowy: Pan Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Patronat Medialny: TVPKraków, Radio Kraków Małopolska, Poradnik Bibliotekarza

Konferencja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

W imieniu Organizatorów dziękujemy wszystkim Osobom, które czynnie włączyły się w realizację tak dużego przedsięwzięcia - zarówno pracownikom biblioteki, wolontariuszom z TPNK, jak i uczestnikom "Szkoły @ktywnego Seniora".

Więcej informacji na temat spotkań:

1) TVP Kraków >>>

2) „Dziennik Polski”>>>

3) Relacja UTWUJ>>>

4) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie>>>

GALERIA ZDJĘĆ:

1. konferencja >>>

2. spotkania >>>