Dzięki merytorycznemu wsparciu OFSUTW w Stryju na Ukrainie powstał Uniwersytet III Wieku.

W październiku 2011r założycielki tego UTW odwiedziły Kraków; wzięły udział w Gali "Senior Roku 2010", były między innymi goszczone przez uczestniczki S@S - panie Halinę Bednarską, Krystynę Chmielińską i Halinę Krzymowską, w towarzystwie których zwiedzały nasze Miasto.

Spotkanie było bardzo inspirujące dla obu stron ( GALERIA>>>)

Więcej o nowym UTW >>>