Z wielką radością informujemy, że kolejny międzynarodowy projekt partnerski ( TeachNET) realizowany w ramach „Szkoły @ktywnego Seniora” został uznany przez Narodową Agencję za przykład dobrej praktyki.

Projekty realizowane były w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (2007-2013)

 

Wyróżnione projekty S@S

(realizowane w latach 2007-2011)

1. ICT and Inter - Generation Communication

2. TeachNET - edukacja w każdym wieku

Ponadto, projekt HEuRIT(AGE) na wniosek E.N.T.E.R. został zaliczony przez Komisję Europejską do grona 30-tu najlepszych w Europie w zakresie działań skierowanych do osób starszych w celu podnoszenia ich wiedzy i umiejętności i będzie prezentowany na konferencji w Austrii (VI.2012r)

 

GALERIA WYRÓŻNIONYCH PROJEKTÓW PARTNERSKICH GRUNDTVIGA>>>