Kapituła Nagrody Imienia Św. Kamila wyróżniła Ogólnopolską Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku za pomoc w odkrywaniu przez seniorów piękna jesieni życia i nowych pasji po zakończeniu kariery zawodowej oraz skuteczną aktywizację osób starszych.

Nagroda Imienia Św. Kamila, patrona chorych i pracowników służby zdrowia, została ustanowiona w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym – Ojców Kamilianów oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Nagroda przyznawana jest z okazji Światowego Dnia Chorego, co roku w innej dziedzinie medycyny.

Główną ideą Nagrody jest okazanie wdzięczności tym, którzy z wielką troską i bezinteresownością budują kulturę miłosierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin, stając się głosem tych, którzy sami nie są w stanie domagać się przestrzegania swoich praw. W 2012 roku Nagrody Imienia Św. Kamila zostały przyznane za szczególną opiekę i troskę nad osobami starszymi.

Uroczysta Gala rozdania nagród odbyła się 10 lutego w Warszawie w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich. Na uroczystości obecny był minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, ks. Abp Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks. Abp Józef Kowalczyk – Prymas Polski, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Barbara Krystyna Kozłowska – Rzecznik Praw Pacjenta, były Przewodniczacy Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.

W imieniu Ogolnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW wyróznienie odebrała z rąk ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza i o. Arkadiusza Nowaka- Prowincjała Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie, Wiesława Borczyk Prezes Zarządu.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Więcej>>>