19 czerwca 2012 roku odbyła się kolejna już (ale nadal jedyna w Europie) Międzynarodowa Komputerowa Olimpiada Seniorów!

Pierwsza Olimpiada została zorganizowana w roku 2008 i była rezultatem projektu " ICT and Inter - Generation Communication" finansowanego w ramach Programu Grundtvig.

Jej celem jest czynne włączenie osób starszych w "świat nowych technologii", promowanie idei "uczenia się przez całe życie", rozwój społeczeństwa informacyjnego. Olimpiada jest rodzajem szczególnego współzawodnictwa, umożliwiającego osobom starszym przetestowanie umiejętności ICT i porównanie swoich umiejętności w skali międzynarodowej. Pytania, dotyczące umiejętności korzystania z komputera i Internetu są przygotowywane przez trenerów z Francji i Polski. Uczestnicy odpowiadają na te same pytania w tym samym czasie. Każdy z krajów wybiera swojego laureata - osobę, która najlepiej rozwiąże test.

W ciągu ostatnich pięciu lat do Olimpiady przystąpiło w Polsce 75 osób w wieku powyżej 60 roku życia.

Zostało również poszerzone grono organizacji uczestniczących . Partnerami przedsięwzięcia (oprócz organizatorów - czyli Association E-SENIORS w Paryżu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie) byli:

  • Volkshochschule Selb, Niemcy (2008, 2009 rok)
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce ( 2010 rok)
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie (2011 i 2012 rok)
  • UPC Polska – jako partner wspierający i sponsor nagród dla uczestników( 2012 rok). W przyszłym roku planuje się poszerzenie grupy o osoby z „Akademii e-Seniora” prowadzonej przez UPC Polska

Lista Laureatów poprzednich edycji (lata 2008 - 2011):

  • Adam Nowak (WBP w Krakowie, 2008r)
  • Janina Isbrandt (WBP w Krakowie, 2009 r)
  • Barbara Borowiec (MBP Wieliczka, 2010r)
  • Krystyna Chmielińska (WBP w Krakowie, 2011r)

W roku bieżącym do konkursu przystąpiło 17 osób, z czego warunki Regulaminu ze względu na wiek spełniło 14 osób ( wiek uczestników : 61 - 83 )

Po przeprowadzonej przez Komisję Konkursową ocenie formalnej i merytorycznej wyłoniono Laureata Olimpiady 2012, którym została pani Elżbieta Kowalczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie

Dla Laureata konkursu przewidziano nagrodę, dla Uczestników – upominki i dyplomy, których sponsorem jest UPC Polska S.A.

Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji Olimpiady odbędzie się w Bibliotece na Rajskiej i zostanie połączone z uroczystym wręczeniem dyplomów i nagród Laureatowi i wszystkim Uczestnikom ( 12 września 2012r, godz.11.00)

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM OLIMPIADY GRATULUJEMY ODWAGI I DETERMINACJI W OPANOWYWANIU NOWYCH TECHNOLOGII!

 

GALERIA 2012 >>>

Relacja (Gazeta Wyborcza) >>>

REGULAMIN OLIMPIADY >>>

 

Więcej informacji dotyczących poprzednich Olimpiad jest dostępnych w menu "Wydarzenia"

Wydarzenie organizowane w ramach "Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012"