1 czerwca 2012 Towarzystwo Polsko-Niemieckie rozpoczęło realizację nowego projektu zatytułowanego „Radośc (z) tworzenia w Szkole @ktywnego Seniora”, dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO . Projekt jest realizowany we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie w ramach prowadzonego wspólnie od 2007 roku programu S@S.

Celem działań prowadzonych w ramach projektu jest wyzwolenie aktywności - zarówno wśród osób starszych, jak i młodszych - opartej o szeroko rozumiany wolontariat, rozwijany na bazie własnych pasji i zainteresowań.

Pierwszy z warsztatów - „Na przekór metryce mam pomysł na siebie!" - zgromadził dużą rzeszę seniorów i był prowadzony przez dr Wandę Matras - Mastalerz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Zostały omówione następujące zagadnienia:

1. Bądź sprawny przez całe życie! Metody aktywizacji poprzez działanie: gimnastyka mózgu i ciała

 

2. Myślenie pozytywne warunkiem zdrowia. Dlaczego warto być optymistą?

 

3. Zaczytaj się zdrowo! Książki na receptę, recepta na życie

Wykład wzbudził duże zainteresowanie obecnych. Umówiono się już na kolejne spotkanie

 

GALERIA>>>