23 czerwca 2012 grupa uczestników „Szkoły @ktywnego Seniora” brała udział w wycieczce do Sądeckiego Parku Etnograficznego, w skład którego wchodzi skansen oraz Miasteczko Galicyjskie.

W czasie kilkugodzinnego pobytu zobaczyliśmy rekonstrukcję dawnego miasteczka galicyjskiego oraz - z przewodnikiem - wieś polską z czasów minionych: zagrody, dwór, kościoły (protestancki, prawosławny, katolicki), szkołę, spichlerz, kuźnię.

MIASTECZKO GALICYJSKIE

Rekonstrukcja fragmentu zabudowy małomiasteczkowej obejmuje niewielki plac rynkowy i pierzeje z kilkunastoma domami. Miasteczko przybliża atmosferę małych miasteczek dawnej prowincji monarchii austro-węgierskiej z przełomu XIX i XX wieku.

SKANSEN – Sądecki Park Etnograficzny jest tak zaprojektowany, aby jak najwierniej przypominał krajobraz dawnej wsi sądeckiej. Niemal wszystkie zabudowania są oryginalne - były rozebrane w macierzystej wsi, przeniesione, zakonserwowane i na nowo zmontowane w skansenie ( wykaz budynków ). Otoczenie każdej zagrody jest zgodne z miejscową tradycją. Są tu ogródki kwiatowe, zielarskie, warzywniki, uprawy polowe, sady, odpowiednio dobrana wysoka i niska zieleń przyzagrodowa, stoją studnie, poidła, ule. Podwórza czy zagrody otoczono starodawnymi płotami, uzupełniono kapliczkami, krzyżami przydrożnymi.

Projekt układu przestrzennego uwzględnia podział terenu ekspozycyjnego (20 ha) na cztery główne sektory, prezentujące budownictwo poszczególnych grup etnograficznych. W centralnym punkcie wiejskiej zabudowy usytuowano dwór szlachecki wraz z aleją dojazdową i parkiem dworskim oraz położonym w jego sąsiedztwie zespołem gospodarczym.

 

GALERIA ZDJĘĆ>>>

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Radość (z) tworzenia w Szkole @ktywnego Seniora” realizowanego przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczna wKrakowie , dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO