Biblioteka Śląska z okazji 10-lecia istnienia Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego zorganizowała w dniach 26 i 27 września 2012 r. konferencję „Czytelnik o specjalnych potrzebach w terapeutycznej przestrzeni biblioteki.

Spotkanie skierowane było do bibliotekarzy z województwa śląskiego, którzy działają na rzecz wyrównywania szans w dostępie do informacji i kultury osób niepełnosprawnych oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W pierwszym dniu w gmachu Biblioteki Śląskiej przy placu Rady Europy 1 badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce przedstawili referaty poświęcone biblioterapii i czytelnictwu osób niepełnosprawnych, poruszając też tematykę audiodeskrypcji, techniki przekazywania osobom niewidomym lub słabowidzącym treści wizualnych za pomocą opisów słownych.

Drugiego dnia w Dziale Integracyjno-Biblioterapeutycznym Biblioteki Śląskiej odbyły się warsztaty arteterapii i choreoterapii; uczestnicy poznali także podstawy alfabetu Lorma, który służy do komunikacji z osobami głuchoniewidomymi.

Podczas spotkania wybrane biblioteki przedstawiły dobre praktyki stosowane w placówkach. Zaproszenie dostała też koordynatorka S@S dr Maria Jedlińska, prezentując realizowany w WBP program dla seniorów, kładąc szczególny nacisk na realizowane projekty międzynarodowe.

Konferencja stanowi podsumowanie dotychczasowej aktywności Działu, jest też okazją do wymiany doświadczeń śląskich bibliotekarzy w działaniu na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

PROGRAM KONFERENCJI >>>