W związku z "Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej” odbyła się 11.X.2012 roku w Urzędzie Miasta Krakowa konferencja, której głównym tematem były zmiany demograficzne i działania na rzecz seniorów.

W konferencji wzięli udział m.in. dr Marzena Breza z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej RP, Ali Khan z EUROCITIES z Brukseli oraz Galia Iontcheva z Urzędu Miasta Sofii

Program "Szkoła @Aktywnego Seniora" został wskazany - w raporcie zewnętrznego eksperta - jako przykład dobrej praktyki z Krakowa i był prezentowany przez dr Marię Jedlińską

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Sieć Lokalnych Obserwatoriów Aktywnej Integracji NLAO” (www.eurocities-nlao.eu) realizowanego wspólnie z miastami partnerskimi i europejską Siecią EUROCITIES. Koordynatorem projektu w Krakowie jest Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa.

Sieć EUROCITIES-NLAO ma trzy główne cele:

 • Upowszechnianie wiedzy na temat strategii UE w zakresie Aktywnej Integracji: publikowane są elektroniczne biuletyny oraz redagowany jest serwis internetowy.
 • Badania i analizy polityk: lokalne obserwatoria opracowują raporty dotyczące polityk Aktywnej Integracji realizowanych w poszczególnych miastach partnerskich, przedstawiające lokalne praktyki i wyzwania, przed jakimi stają poszczególne miasta.
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń: w celu promowania wzajemnego uczenia się, poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń lokalne obserwatoria (LAO) i EUROCITIES organizują spotkania i konferencje oraz wizyty studyjne w miastach partnerskich.

W projekcie – wspólnie z Krakowem - uczestniczą miasta:

 • Bolonia,
 • Rotterdam,
 • Sztokholm,
 • Barcelona,
 • Birmingham,
 • Brno,
 • Kopenhaga,
 • Sztokholm,
 • Lille-Roubaix,
 • Sofia.

Całość koordynuje Sieć EUROCITIES z Brukseli.

OPRACOWANIE>>>

GALERIA>>>