W dniach 24-26 września 2012 r. na warszawskim Torwarze odbyła się Konwencja: Międzypokoleniowe Dni Aktywności, zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z udziałem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Zdrowia w ramach obchodów „Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig koordynowała jeden z paneli, poświęcony różnorodności oferty edukacyjnej dla osób starszych. Wśród panelistów byli Promotorzy i Beneficjenci programu Grundtvig, przedstawiciele UTW przyuczelnianych i stowarzyszeniowych a także przy CKU, organizatorzy edukacji seniorów w bibliotece ( koordynatorka S@S - dr Maria Jedlińska), w placówce popularnonaukowej oraz ze świata biznesu, w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu, koordynator upowszechniania w Polsce europejskiej agendy na rzecz uczenia się dorosłych Pan Stanisław Drzażdżewski oraz niezależny ekspert akademicki w zakresie starzenia się społeczeństwa dr Jolanta Perek-Białas. Moderatorem był współpracujący od wielu lat z programem Grundtvig andragog dr Krzysztof Pierścieniak.

PROGRAM >>>

PANEL O EDUKACJI >>>