19 listopada 2012 w Bibliotece na Rajskiej odbyło się pierwsze z serii kilku spotkań promujących ruch na świeżym powietrzu. Było to spotkanie informacyjno-instruktażowe przybliżające zasady Nordic Walking.

Spora grupa osób starszych zainteresowanych tą formą rekreacji z dużym zainteresowaniem wysłuchała wykładu pana Stanisława Fabera, instruktora posiadającego uprawnienia PFNW/INWA (Polskiej Federacji Nordic Walking oraz Międzynarodowej Federacji Nordic Wakling). Przybliżył podstawowe zasady, zaprezentował różne rodzaje kijków oraz koniecznego osprzętu ułatwiającego uprawianie tego sportu.

Następne zajęcia odbędą się w terenie. Postaramy się praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę.

PFNW jest wyłącznym i jedynym w Polsce przedstawicielem INWA. Skupia instruktorów i trenerów marszów nordyckich, stale przy tym promując tę formę rekreacji.

INWA (International Nowdic Walking Federation) jest pierwszą międzynarodową organizacją promującą Nordic Walking na świecie.

GALERIA>>>

Działanie realizowane przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie w ramach projektu „RAZEM znaczy LEPIEJ” dofinansowanego ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu Wspierania Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)