W ramach projektu „RAZEM znaczy LEPIEJ w dniu 17 listopada odbyła się pierwsza z wycieczek , podczas których uczestnicy poznają historię dzielnic Krakowa.

Pomimo niesprzyjającej pogody liczne grono osób wybrało się na zwiedzanie miejsc położonych na terenie Półwsi Zwierzynieckich (dawniej wieś podkrakowska wydzielona w XIV w. ze wsi Zwierzyniec, od 1910 r. w granicach Krakowa, obecnie cześć dzielnicy Zwierzyniec). Program stanowił uzupełnienie wcześniejszej wycieczki na Kopiec Kościuszki, kiedy uczestnicy mogli zapoznać się również z historią dawnej wsi Zwierzyniec i dziejami Salwatora.

Zwiedzanie zostało poprzedzone krótkim wstępem historyka pana dr Wojciecha Momota (WBP w Krakowie) dotyczącym dziejów Półwsi Zwierzynieckich

Zabytki oraz miejsca związane z wybitnymi osobami związanymi z tym terenem, które poznali uczestnicy wycieczki:

  • najważniejsze budowle użyteczności publicznej (m.in. stadion KS CRACOVIA; Hotel CRCOVIA, Kina KIJÓW, Pałac Wodociągów, szkoły)
  • kamienice i ludzie z nimi związani (np. Kamienica rodziny Komorowskich, miejsce urodzenia Bogusława Komorowskiego; Dworek Łowczego z XVII w., czyli obecna siedziba wydawnictwa ZNAK)
  • miejsca związane z wybitnymi osobami z dziejów Polski i Krakowa, m.in.: Marcin Borelowski-Lelewel (zwycięski dowódca z okresu powstania styczniowego) , Bolesław Komorowski (lekarz i wielki społecznik z przełomu XIX i XX w.), bracia Zielińscy (zespół SKALDOWIE), Henryk Gołubiew (pisarz, redaktor ,,Tygodnika Powszechnego); Józef Cyrankiewicz (premier PRL)
  • ważne ulice (Kościuszki, Salwatorska, Plac na Stawach) oraz informacja o patronach ulic, szczególnie związanymi z tym terenem (np. ul. Włoczków, czyli flisaków mieszkających w tej wsi; Mlaskotów, czyli muzyków towarzyszących pochodowi Lajkonika)
  • dawne fabryki i miejsca przemysłowe (m.in. jedna z pierwszych fabryk samochodów w Polsce , działająca do 1912 r., fabryka pędzli i szczotek)
  • miejsca zawiązane z tradycją Półwsi Zwierzynieckich (pochód Lajkonika, Bar na stawach)

Kolejne spotkanie odbędzie się dopiero w przyszłym roku w okresie wiosennym

GALERIA>>>

Działanie realizowane przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie w ramach projektu „RAZEM znaczy LEPIEJ” dofinansowanego ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu Wspierania Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)