Od kilku lat w ramach S@S promowany jest wolontariat seniorów.

Uczestnicy działań bardzo chętnie włączają się w pomoc przy organizacji wielu przedsięwzięc:

  • panie z Zespołu S@S przygotowują spektakle, które pokazywane są nie tylko rówieśnikom w Bibliotece na Rajskiej
  • uczestnicy Sekcji Artystycznej swoimi pracami wspierają organizację wielu ciekawych inicjatyw
  • Sekcja Redakcyjna opracowuje materiały promujące lokalne dziedzictwo kulturowe; opracowuje teksty, archiwizuje zdjęcia i filmy

Do powyższych działań doszły spotkania, podczas których uczestniczka naszych wcześniejszych kursów komputerowych pomaga swoim koleżankom i kolegom w opanowaniu i poszerzaniu materiału z zakresu Internetu.

Wolontariat seniorów prowadzony w ramach S@S stanowi bazę do opracowywanego przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie wraz z partnerami z 6 państw UE modelu samokształcenia ( projekt SUSCOM)

BARDZO PAŃSTWU DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE I POMOC