Wykaz wybranych dat występów Zespołu S@S:

Rok 2011:

11.11. - Klub Kultury :Kuźnia" Nowa Huta
15.11. - Klub Seniora ul. Gurgacza 5
16.11. - Dzienny Klub Seniora ul. Nad Sudołem 32
24.11. - Klub Seniora ul.Gurgacza 5
07.12. - Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów os. Szkolne 20

Rok 2012

04.01. - Klub Seniora ul.Gurgacza 5
17.01. - Zwierzyniecki Klub Seniora ul.Focha 39 b
18.01. - Dzienny Klub Seniora ul.Nad Sudołem 32
04.03. - Klub Kultury Chełm
06.03. - Zwierzyniecki Klub Seniora ul.Focha 36 b
14.03. - Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów os.Szkolne 20
13.04. - -"-
15.05. - Zwierzyniecki Klub Seniora ul.Focha 36 b
31.o5. - Nowohuckie Centrum Kultury
18.08. - Piknik Seniora w Trzebini

12.09. – uroczyste zakończenie V Komputerowej Olimpiady Seniorów w WBP w Krakowie
08.11. - Dzienny Klub Seniora ul.Nad Sudołem 32

Rok 2013

1.02. br – koncert kolęd w WBP w Krakowie

13.03. br – występ dla bibliotekarzy Województwa Małopolskiego

24.04. br – występ podczas międzynarodowych Warsztatów Grundtviga „SeniorWeb” ( Kraków)

15.05. br – koncert w MBP w Alwerni

29.11.br (godz.11.00); WBP w Krakowie w ramach "multi-S@S-kultura"

4.11.br.( godz: 14.30); Klub Seniora ul. Nad Sudołem 32 ("Patriotyczny")

8.11. br.( godz:11.00); Stow.Osób Niepełnospr.ul.Bandkiego 19 ("Patriotyczny")

10.11.br.(godz: 16.30); Dom Kultury Kuźnia os.Górali 6 ("Patriotyczny")

12.11.br.(godz: 13.30); Klub Seniora ul.Sudolska 7a ("Patriotyczny")

19.11.br. (godz:15.30); Klub Sniora ul.Focha 6 b ("Cygańska ballada")

24.11.br. (godz:16.00); Dom Ludowy w Bibicach ( "Ale to już było")

28.11.br. (godz:16.00); Klub Seniora ul.Sudolsa 7a ( "Cygańska ballada")