Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w ramach projektu: „PartycypacJA. Seniorzy na rzecz seniorów w przestrzeni publicznej. 60+” zorganizowało otwarte spotkanie Seniorów z działaczami społecznymi, przedstawicielami władz lokalnych oraz przedstawicielami świata kultury i nauki.

W spotkaniu zorganizowanym w Muzeum Etnograficznym w Krakowie (w dniu 5 czerwca 2013r) udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Regionalnego Osrodka Polityki Społecznej oraz Dziennych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz

dr Maria Jedlińska (Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i koordynator programu "Szkoła @ktywnego Seniora") przedstawiła - jako członek Zespołu ds tworzonia polityki senioralnej w Polsce przy MPiPS - problemy i szanse związane ze zmianami demograficznymi w Polsce. Bazą do wszelkich rozważań była najnowsza prezentacja przygotowana przez członków Sekcji Komputerowej S@S ( w ramach projektu SUSCOM)