W dniach 6 - 7 czerwca 2013 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyła się konferencja naukowa "Lider Społeczny w XXI wieku. Wymiar lokalny i regionalny

Do udziału w konferencji zaproszono między innymi działaczy organizacji społecznych, instytucji, którzy opowiedzieli o swojej pracy.

W panelu udział wzięli: Jacek Zalewski (Stowarzyszenie Dobra Wola), Dominika Marszałek-Rojek (Regionalny Ośrodek EFS), dr Lidia M. Jedlińska (WBP w Krakowie, koordynator „Szkoły @ktywnego Seniora”), harcmistrzyni Maria Kotkiewicz – (Komendantka Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Częstochowie) oraz Waldemar Domański ( Dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki).

Więcej o konferencji >>>

Prelegenci>>>