10 lipca 2014 roku - w ramach cyklu "PodróżujMY z S@S” – członkowie Szkoły @ktywnego Seniora odbyli wycieczkę do dwóch miejscowości uzdrowiskowych - Muszyny i Krynicy. Organizacji całej wyprawy podjęła się pani Irena Łożyńska (Sekcja Krajoznawcza S@S), która była też pomysłodawczynią wyjazdu.

Zwiedzanie rozpoczęło się od wizyty w Parku zdrojowym „Zapopradzie” i spaceru po muszyńskim „Ogrodzie zmysłów” („Ogrodzie sensorycznym”), który podzielony jest na strefy: zdrowia, zapachową, wzrokową, słuchową, dotykową i smakową.

Z parku uczestnicy wycieczki udali się do zabytkowej, XIX-wiecznej cerkwi łemkowskiej p.w. św. Dymitra w Muszynie-Złockiem (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki Narodzenia NMP), w której podziwiać można m.in. piękny ikonostas, pochodzący z II połowy XIX wieku.

Kolejnym punktem wyprawy było raczenie się leczniczą wodą ze źródła „Za Cerkwią” oraz podziwianie sąsiadującej z nim XIX-wiecznej drewnianej cerkwi grekokatolickiej p.w. św. Dymitra Sołuńskiego w Szczawniku (gm. Muszyna).

Uczestnicy wycieczki weszli na Górę Baszta w Muszynie, na której szczycie znajdują się ruiny zamku z XIV w. oraz figura Matki Boskiej. Nagrodą za trud wspinania się był wspaniały widok rozciągający się z wierzchołka góry.

Ostatnią odwiedzoną w ramach tego wyjazdu świątynią grekokatolicką była drewniana cerkiew p.w. św. Jakuba w Powroźniku (gm. Muszyna). Ta najstarsza cerkiew w Polsce Południowej (zbudowano ją w 1600 r.), przed rokiem wpisana została na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Po spacerze po centrum Krynicy, połączonym z piciem wód zdrojowych w Pijalni Wód, uczestnicy wycieczki pojechali do podkrynickiej miejscowości Krzyżówka, gdzie w gospodarstwie agroturystycznym zorganizowany został dla nich grill i kolacja. Wspólne biesiadowanie przyczyniło się do jeszcze większej integracji grupy.

Paniom Irenie Łożyńskiej (S@S) i Magdalenie Pazdańskiej (WBP w Krakowie) dziękujemy za zaangażowanie i włączenie się w organizację tak dużego przedsięwzięcia ( w wyjeździe wzięło udział 51 osób), a Panu Bogusławowi Grzybowskiemu za przygotowanie interesującej trasy i przekazanie części swojej olbrzymiej wiedzy na temat regionu.

Efekty wycieczki zostaną przedstawione w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez członków Szkoły @ktywnego Seniora.

Wyjazd zrealizowano w ramach międzynarodowego projektu SUSCOM (Grundtvig 2012-2014)

GALERIA ZDJĘĆ>>>