(opracowanie: Biblioteka Publiczna w Zielonkach)

W poniedziałkowe popołudnie kolorowa tęcza powitała seniorów przybyłych do zielonieckiej książnicy. Z jakiej okazji? Otóż tego dnia odbyło się uroczyste zakończenie III edycji projektu „O finansach… w bibliotece” realizowanego na terenie Gminy Zielonki, prowadzonego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

W spotkaniu kończącym realizację kursu w bibliotekach w Węgrzcach i Przybysławicach wzięli udział seniorzy ,,50+” , którzy uczestniczyli w cyklu zajęć poświęconych finansom i bankowości oraz osoby biorące udział w szkoleniu z podstawowej obsługi komputera w Zielonkach.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Biblioteki Pan Mariusz Zieliński, który powitał przybyłych na spotkanie seniorów i gości specjalnych – Wójta Gminy Zielonki Bogusława Króla, dr. Wojciecha Momota z WBP w Krakowie, opiekuna regionalnego projektu OFWB oraz dr Lidię Marię Jedlińską z WBP w Krakowie, pomysłodawczynię i koordynatorkę programu „Szkoła @ktywnego Seniora”.

Mariusz Zieliński przedstawił prezentację na temat współpracy bibliotek z osobami w wieku ,,50+” w Gminie Zielonki. Wszyscy seniorzy uczestniczący w tym projekcie bardzo pozytywnie ocenili zarówno przebieg, jak i jakość spotkań prowadzonych w Węgrzcach przez Panią Karolinę Witek, a w Przybysławicach przez Panią Żanetę Bryłę.
Wojciech Momot podzielił się swoją refleksją na temat tak bogatej działalności placówek bibliotecznych, gratulując Wójtowi.

Maria Jedlińska w krótkiej wypowiedzi podkreśliła działanie Bibliotek na rzecz integracji społeczności lokalnej w naszej Gminie oraz zwróciła uwagę na ich różnorodną ofertę skierowaną do seniorów. Na koniec wyraziła swoje pragnienie, aby w jej miejscowości w Bibicach powstała filia Gminnej Biblioteki.

Certyfikaty ukończenia kursu oraz upominki wręczyli seniorom: Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król, Kierownik Referatu Dochodów i Budżetu Gminy Zielonki Pani Małgorzata Pietras oraz Dyrektor BP Pan Mariusz Zieliński.

Wszystkim seniorom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w działaniach biblioteki. Życzymy, aby zdobyta wiedza była wykorzystywana na co dzień i stała się źródłem licznych sukcesów ekonomicznych i finansowych.

FILM>>>