2 października 2013 roku w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się debata na temat sposobów mówienia o starości. Zainicjowana została przez Komisję do spraw Osób Starszych działającą przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą to spotkanie

PUBLIKACJA>>>