Zapraszamy na wyklad online dla seniorów: Netykieta, czyli jak zachować się w internecie?

Netykieta, czyli zbiór zasad kulturalnego zachowywania się w internecie, stale ewoluuje. Jej celem nadrzędnym jest stworzenie przyjaznych ram dla działania społeczności internetowej oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w sieci. Dzięki znajomości zasad netykiety uczestnicy będą również w stanie zidentyfikować, jakie zachowania innych użytkowników internetu są nieodpowiednie.

Spotkanie wykładowe odbędzie się online z wykorzystaniem programu Zoom.

Termin: 14 września 2021 r., godzina: 10.00 – 11.30

Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

Prowadzący: Joanna Popławska (pracownik WBP w Krakowie, doktorantka UP); studiowała stosunki międzynarodowe. Interesuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Lubi spędzać czas na świeżym powietrzu, czytać książki i  szydełkować. Jest doktorantką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Nauki o Polityce, posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. W  Bibliotece prowadzi szkolenia komputerowe dla seniorów.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pt. Cyfrowi Wędrowcy.

Uwaga! Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację. Liczba miejsc ograniczona. Po zakończeniu rekrutacji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia lub braku wolnych miejsc. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.