W ramach projektu "Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii" organizowane są między innymi warsztaty historyczno-genealogiczne (on-line lub in situ), których celem jest przygotowanie i usystematyzowanie materiałów zebranych podczas prowadzonych w ramach Projektu spotkań, seminariów, wyjazdów edukacyjnych i spacerów w Krakowie.
Efektem końcowym warsztatów będzie prezentacja multimedialna i wystawa fotografii przygotowane przez uczestników spotkań.

Warsztaty będą prowadzone mieszaną metodą:

  1. on-line, z wykorzystaniem nowych technologii (spotkania na platformie ZOOM),
  2. in situ, spacery z przewodnikiem do wybranych ogrodów zakonnych w Krakowie (forma uzależniona od sytuacji epidemiologicznej).

Przewiduje się również indywidualne konsultacje dla uczestników warsztatów.

GALERIA ZDJĘĆ_spotkania online >>>