Historyczne ogrody w naszej pamięci i fotografii to projekt skierowany do osób powyżej 60 roku życia realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie w ramach programu "Szkoła @ktywnego Seniora-S@S".

Projekt bazuje na połączeniu historii małopolskich przyklasztornych ogrodów, ich układu przestrzennego, specyfiki uprawy roślin użytkowych i ozdobnych z losami ich właścicieli - zakonów i twórców. Głównym celem jest przedstawienie kulturowych i historycznych wpływów, które ukształtowały ogrody i wciąż inspirują współczesnych projektantów.

Połączenie rożnych metod pracy i oryginalnych działań edukacyjnych (wykłady tematyczne, warsztaty historyczno-genealogiczne, komputerowe, wyjazdy edukacyjne i spacery w Krakowie) pozwoli stworzyć niekonwencjonalny model poznawania własnej historii i tradycji ściśle oparty o nowe technologie i tradycyjne zbiory rodzinne i biblioteczne.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.