Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach warsztatów OECD wydał publikację  "The Malopolska Partnership for Lifelong Learning". Zostały w niej przedstawione instytucje/organizacje będące członkami Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jest członkiem Partnerstwa. W publikacji umieszczono krótką charakterystykę programu "Szkoła @ktywnego Seniora" (str.38).

Zapraszamy do lektury!

PUBLIKACJA (pdf)>>>