11 i 12 kwietnia 2019 roku odbyła się w Krakowie konferencja naukowa "Badania publiczności w instytucjach kultury", zorganizowana przez Zakład Zarządzania Kulturą UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Krakowa oraz Filharmonię Krakowską.

Koordynator S@S i ekspert projektu Szansa, dr Lidia Maria Jedlińska wygłosiła wykład pt. "Projekt SZANSA jako instrument otwierający osobom o niskich umiejętnościach podstawowych dostęp do kultury".

PROGRAM>>>