Budżet obywatelski Województwa Małopolskiego!

Od soboty 18 czerwca każdy Małopolanin, który ukończył 16 lat może oddać swój głos na zadania zgłoszone w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Głosowanie potrwa do 6 lipca.

Zachęcamy do oddawania głosów na:

´Taneczny wyjazd dla grupy seniorów” nr. projektu PKRKP019

Do wyboru są 3 sposoby głosowania:

1) poprzez włożenie wypełnionej karty do urny – w Urzędzie lub w Agendach,

2) elektronicznie (pod adresem:
http://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

3) korespondencyjnie na adres Urzędu lub jednej z Agend (liczy się data wpływu do Urzędu).

Ważne! Można oddać 1 głos na zadanie powiatowe i 1 na zadanie subregionalne.
Głosować można tylko na zadania dotyczące powiatu i subregionu, który się zamieszkuje.

Listę wszystkich zgłoszonych zadań oraz więcej informacji na temat głosowania odnaleźć można na stronie I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego