W dniach 27-30.06.2016 r. w WBP w Krakowie odbyły się seminaria i warsztaty dla liderów polskich organizacji z Ukrainy, Białorusi i Rosji zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w ramach programu finansowanego przez Senat RP.
Celem programu jest m.in. rozwój bibliotek na tych terenach (więcej: http://www.sgpm.krakow.pl/aktualnosci,spotkanie-liderow-polskich-organizacji-ze-wschodu,388.html)

Podczas środowego spotkania w Bibliotece na Rajskiej prowadzonego przez dr MARIĘ JEDLIŃSKĄ (koordynator S@S) połączono teorię z praktyką.
Przedstawiona tematyka wykładu zatytułowanego „Rola bibliotek w zdobywaniu kompetencji kluczowych przez osoby dorosłe - na przykładzie „Szkoły @ktywnego Seniora-S@S” obejmowała dokonujące się w Europie zmiany demograficzne, rolę bibliotek w nauczaniu pozaformalnym seniorów, uwarunkowania nabywania kompetencji kluczowych przez osoby dorosłe (w tym bibliotekarzy), możliwości wykorzystania międzynarodowych platform edukacyjnych w celu inspiracji i wymiany doświadczeń (szczególnie EPALE). Wiele przedstawianych kwestii było uczestniko nieznanych, stąd wyraźne ich zainteresowanie poruszaną tematyką.

Na zakończenie seminarium niespodziankę naszym Gościom przygotowały Panie z Sekcji Plastycznej S@S. Zorganizowały krótki pokaz origami (p.Teresa Krzysztofik) oraz szycia patchworków metodą angielską (p.Olga Trzos). Oryginalnym akcentem warsztatów były zrobione miniaturki koszyczków kwiatów z bibuły w kolorach flag krajów uczestników spotkania (p.Irena Żyła).

Praca w grupie przebiegała bardzo sprawnie, ponieważ w pomoc przy tworzeniu rękodzieła włączyły się pozostałe Panie z Sekcji S@S (Bogumiła Chwaja, Maria Korzeniak, Zuzanna Pilch, Zofia Uryga).

Jest to już drugie spotkanie bibliotekarzy z członkami naszej Sekcji, mające charakter edukacyjno-integracyjny.

Bardzo Paniom DZIĘKUJEMY! Wspaniale propagujecie działania S@S prowadzone w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie zarówno na rodzimym gruncie, jak i podczas międzynarodowych spotkań .

------

GALERIA>>>