W dniu 3 marca 2011 odbyło się spotkanie informacyjne w ramach nowego działania jakim są zajęcia ruchowo-taneczne oraz ćwiczenia muzyczno-ruchowe dla seniorów ( z włączeniem „tańców w kręgu”). Zajęcia przewidziane dla 15-osobowej grupy odbywają się raz w tygodniu i przewidują naukę tańców grupowych krajów europejskich.

Prowadzący: Maja Strzelecka

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH SPOTKANIACH JEST BEZPŁATNY

Działanie realizowane w ramach projektu HEuRIT(AGE)

GALERIA>>>