3 marca 2011r odbyło się kolejne seminarium z cyklu "Radość (z) tworzenia", które prowadzi psycholog i terapeuta – Ewa Kosińska.

Spotkania organizowane w ramach tego cyklu cieszą się dużym zainteresowaniem osób w każdym wieku. Przybliżają metody radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami, panowania nad lękiem, twórczego działania.

W seminarium uczestniczyło ponad 80 osób. Zostało zrealizowane w ramach projektu "TeachNET"