W dniu 7 marca 2012 odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie międzynarodowa konferencja pt. "Zwiększanie aktywności osób starszych oraz solidarność międzypokoleniowa – podejście zintegrowane, Wyzwania dla Polski". Jej organizatorami była Kancelaria Prezydenta RP oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wzięli w niej udział m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacek Foks, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz (zapowiedział powstanie wydziału polityki senioralnej w MPiPS) oraz przedstawiciele wielu instytucji i organizacji pozarządowych z całego kraju oraz z zagranicy.

Podczas konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne:

 • „Wyzwania dla rynku pracy”,
 • „Wyzwania dla systemu zabezpieczenia społecznego”
 • „Aktywność społeczna”

Zaproszeni eksperci, politycy, przedstawiciele świata nauki oraz organizacji/instytucji działających w obszarze aktywności osób starszych dyskutowali na temat polityki państwa wobec wyzwań demograficznych. Dobra, wspólna polityka senioralna to wyzwanie dla wielu sektorów i nie powinna skupiac się jedynie na reformie emerytalnej, ale również dotyczyc aktywności społecznej osób starszych oraz pracy nieodpłatnej.

Przedstawiono dane świadczące o różnym stopniu zaangażowania Polaków. Oto niektóre z nich:

 • tylko 5% Polaków uczy się przez całe życie (w Unii Europejskiej: 9%).
 • W Polsce jest dużo więcej niż w innych krajach osób starszych, które nieformalnie opiekują się osobami starszymi od siebie, np. chorymi rodzicami (kto będzie to robił, jeśli zostanie podwyższony wiek emerytalny?).
 • Polacy powyżej 65 roku życia mniej angażują się w wolontariat i aktywność społeczną niż ich rówieśnicy w innych krajach europejskich (European Social Survey, 2008).
 • starsi Polacy (65-74 lata) poświęcają sporo czasu na pracę nieodpłatną - najwięcej w Unii Europejskiej.
 • Polakom najwięcej czasu pochłania dom, opieka nad rodziną i …oglądanie telewizji!
 • aktywność w postaci pracy na rzecz organizacji pozarządowych jest znikoma
 • Kapitał społeczny osób starszych spada, szczególnie wśród kobiet (Diagnoza społeczna, 2011).
 • stosunkowo dużo starszych Polaków i Polek pracuje zawodowo - jest ich więcej niż w innych krajach (wg. prof. Czapińskiego - jak żaden inny naród jesteśmy dobrze przygotowani do późniejszego przechodzenia na emeryturę)

W Europie Zachodniej tendencje są odwrotne niż w Polsce - seniorzy z Francji, Niemiec itd. są bardziej aktywni społecznie, ale mniej aktywni zawodowo.

W konferencji wzięło udział około 250 osób.

GALERIA >>>

więcej >>>