W dniu 31 maja 2012 roku odbyło się Pierwsze Krakowskie Spotkanie Uniwersytetów III Wieku, zorganizowane przez UTW Politechniki Krakowskiej w Centrum Pedagogiki i Psychologii, z inicjatywy Rady Programowej UTW PK pod kierunkiem pani Barbary Cieniawy. Patronat nad nią objął JM Rektor Politechniki Krakowskiej – prof.dr hab.inż Kazimierz Furtak

Spotkanie miało wyjątkową oprawę i formułę artystyczną.

Otworzyła je prof. Maria Francuz (Pełnomocnik Rektora PK ds. UTW).

Głos zabrali: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał ( Prorektor PK), dr Anna Okońska-Wałkowicz (V-ce Prezydent Krakowa), Wiesława Borczyk (prezes OFSUTW), Ewa Piłat ( Pełnomocnik Rektora UJ ds. UTW), prof.dr hab. Kazimierz Wiech (Pełnomocnik Rektora UR ds. UTW), dr Maria Jedlińska (koordynator S@S - prezentując działania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, jako jedynej instytucji spoza Uniwersytetów III Wieku)

Ciekawą prezentację o UTW PK przygotowali uczestnicy tegoż Uniwersytetu (Hubert Shaffer, Teresa Baszak, Michał Nowak).

Nie zawiedli Uczestnicy „Szkoły @ktywnego Seniora”, którzy aktywnie wspierali oryginalny występ naszego Zespołu S@S.

Gratulacje dla Pań! Byłyście bezkonkurencyjne!

Całośc zakończył występ „Małych Słowianek” z Centrum Młodzieży im.H.Jordana w Krakowie robiąc furorę swoim profesjonalizmem i pięknymi strojami.

Było to pierwsze tak duże spotkanie jednoczące środowisko krakowskich seniorów

Dziękujemy Organizatorom za cenną i potrzebną inicjatywę!

GALERIA>>>