4 czerwca 2012 odbyła się w Brukseli międzynarodowa konferencja pt „ Good Governance for Active and Healthy Ageing” zorganizowana przez Generalną Dyrekcję ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Komisji Europejskiej. Jej celem było wskazanie zagrożeń, barier, szans charakterystycznych dla starzejących się społeczeństw i uwzględnienie ich w strategii dotyczącej aktywnego i zdrowego starzenia się .

W konferencji udział wzięło 150 osób z całej Europy reprezentujących różne szczeble administracji rządowej, samorządowej, uczelnie, organizacje pozarządowe. Specjaliści wielu dziedzin (teoretycy, praktycy, urzędnicy) dyskutowali nad wypracowaniem najbardziej skutecznego modelu, na bazie którego budowana będzie zintegrowana strategia europejska, jako konsekwencja Europejskiego Roku 2012 Aktywności Osób Starszych i Solidarności między pokoleniami.

Konferencja obejmowała sesje robocze oraz cztery warsztaty i dyskusję panelową. Podczas konferencji wystąpił László Andor - Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Społecznej KE oraz Paola Testori Coggi - dyrektor generalny ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej.

Jeden z warsztatów prowadzili - na zaproszenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - przedstawiciele z Polski:

  • dr Maria Jedlińska (WBP Kraków, koordynator S@S),
  • dr Jolanta Perek-Białas (UJ)
  • Jacek Woźniak (Pełnomocnik Marszałka ds. Strategii w Urzędzie Marszałkowskim WM)

Udział w konferencji koordynatora S@S stanowił szczególne wyróżnienie KE dla działań prowadzonych na rzecz seniorów przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie i Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie

Więcej>>>

GALERIA ZDJĘĆ>>>