Znaczenie nowoczesnych technologii dla osób z mniejszymi szansami, defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym było głównym tematem konferencji zorganizowanej 6 września 2012 przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji przy współpracy Narodowego Instytutu Audiowizualnego, pt. „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami".

Konferencja miała na celu zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk w realizowanych programach dedykowanych rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami, pokazanie zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczycieli, uczniów i studentów oraz w ujęci długoterminowym - podniesienie jakości przyszłych projektów skierowanych na rozwiązywanie problemów związanych z wykluczeniem cyfrowym. Podczas konferencji uczestnicy wypracowali również rekomendacje pozwalające na zwiększenie dostępu do nowych technologii TIK dla osób defaworyzowanych.

W jednym z paneli dyskusyjnych m.in. udział wzięła dr Maria Jedlińska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, koordynator programu „Szkoła @ktywnego Seniora”

Spotkanie odbyło się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach monitoringu tematycznego programu „Uczenie się przez całe życie".

PROGRAM >>>

GALERIA >>>

PREZENTACJA>>>