W dniu 12 września 2012 odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie wręczenie certyfikatów i nagród Laureatowi i Uczestnikom Komputerowej Olimpiady Seniorów 2012 ( więcej na temat Olimpiady tutaj>>> )

Laureatką Olimpiady 2012 została pani Elżbieta Kowalczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie

W uroczystości udział wzięły osoby, które przystąpiły do Olimpiady z MBP w Chrzanowie i WBP w Krakowie (w sumie 14 osób), trenerzy kursów komputerowych, zaproszeni goście, członkowie Szkoły @ktywnego Seniora. Seniorzy z Chrzanowa przyjechali z panią Eweliną Langer prowadzącą działania na rzecz osób starszych w tamtejszej bibliotece.

Zebranych przywitała pani Anna Wiśniewska (z-ca dyrektora WBP ), odczytując m.in. pismo pana Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego skierowane do uczestników Olimpiady.

Następnie wspólnie z panią Dagmarą Krzesińską, koordynatorką projektu „Akademia e-Seniora” (UPC Polska) wręczyła wszystkim uczestnikom Konkursu certyfikaty i nagrody ufundowane przez UPC Polska.

Interesującym akcentem spotkania była rozmowa na Skype z panem Jean Michel Damianthe, trenerem partnerskiej organizacji z Francji, który opowiedział o Olimpiadzie w Paryżu oraz odpowiadał na pytania zebranych. Rozmowę tłumaczyła pani Maria Cibicka (WBP w Krakowie).

Najnowszą prezentację multimedialną przygotowaną w PREZI.com przez członków Sekcji Komputerowej przedstawiła pani Maria Kałuża.Jest to nadal rzadko spotykana forma prezentacji. Wzbudziła więc spore zainteresowanie obecnych osób.

Spotkanie zostało zwieńczone występem Zespołu S@S, prowadzonego przez panią Halinę Bujko, który - jak zwykle - w dynamiczny i charakterystyczny dla siebie sposób przedstawił spektakl „Tak bym chciała damą być…”.

Całośc prowadziła dr Maria Jedlińska ( koordynator S@S)

Po części zorganizowanej w Bibliotece na Rajskiej uczestnicy Olimpiady przeszli na Rynek Krakowski, gdzie byli oprowadzani przez przewodnika po Podziemiach Sukiennic. Sponsorem tej wycieczki było Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie, partner programu „Szkoła @ktywnego Seniora”.

Działanie zorganizowane w ramach projektu SUSCOM

 

GALERIA ZDJĘĆ>>>