W dniu 23 maja 2013 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się Spotkanie Interesariuszy projektu turystyki społecznej "Calypso-OFF2013– Seniors and families taking time in off-peak season through exchanges between Hungary and Poland

Projekt prowadzony jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą : Węgierska Narodowa Fundacja Wypoczynkowa, Węgierskie Stowarzyszenie Wiejskie i Agroturystyczne, Węgierskie Ministerstwo Gospodarki, Węgierskie Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Projekt OFF2013, wspierany przez program Unii Europejskiej Calypso, ma na celu ułatwienie międzynarodowej wymiany seniorów i rodzin pomiędzy Węgrami a Polską, poprzez stworzenie modelu pozasezonowej turystyki społecznej. Jest przeznaczony dla osób powyżej 65 roku życia.

„Szkołę @ktywnego Seniora” reprezentowała pani Halina Bednarska, aktywna uczestniczka naszych działań.

Bardzo dziękujemy!