W dniach 23 - 24 maja 2013 odbyła się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie międzynarodowa konferencja zatytułowana „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 - nowoczesność na bazie tradycji”.

Celem konferencji było nakreślenie kierunków rozwoju profesji bibliotekarza 2.0 w kontekście potrzeb użytkowników oraz ofert ośrodków kształcących bibliotekarzy.

Problematyka obejmowała szeroki zakres tematów związanych z działalnością bibliotek i bibliotekarzy, edukacją dla bibliotek, ewolucją zawodu na tle rozwoju narzędzi komunikacji i rosnących wymagań użytkowników:

 • Web 2.0 w bibliotece,
 • bibliotekarz w sieci 2.0,
 • rola bibliotekarza w rozwoju naukowym uniwersytetu,
 • rola bibliotekarza w społeczności lokalnej,
 • biblioteka w dostępie mobilnym,
 • trendy w kształceniu akademickim,
 • innowacje w bibliotece,
 • oczekiwania „pokolenia Google” wobec bibliotek i bibliotekarzy,
 • model nowoczesnego bibliotekarza (kompetencje, wiedza i umiejętności),
 • jaki będzie bibliotekarz za 20 lat?
 • koncepcje rozwoju profesji w Polsce i zagranicą.

Podczas Konferencji referat pt.” SeniorWeb czyli @ktywny senior w bibliotece” przedstawiła dr Maria Jedlińska (koordynator S@S)

KONFERENCJA>>>