W dniach 9-13 września 2013 - w ramach Porozumienia pomiędzy Stołecznym Królewskim Miastem Kraków i Miastem Frankfurt nad Menem - przebywała w Krakowie delegacja z Niemiec. W jej skład wchodzili przedstawiciele Urzędu Miasta i organizacji pozarządowych Frankfurtu nad Menem.

Tematyka wizyty dotyczyła zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób starszych w obu partnerskich miastach ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dotyczących zapewnienia opieki i pomocy seniorom funkcjonującym w środowisku zamieszkania.

Jednym z punktów wizyty było spotkanie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie z uczestnikami S@S. Gościom została zaprezentowana działalność Biblioteki skierowana do środowiska seniorów.

Spotkanie otworzyła Anna Wiśniewska (Z-ca Dyrektora WBP w Krakowie). Realizowane projekty międzynarodowe ( w znacznej części w partnerstwie z organizacjami z Niemiec) przedstawiła dr Maria Jedlińska (koordynator S@S).

Najważniejszym jednak punktem wizyty był program zaprezentowany przez uczestników z Sekcji "Taniec w kręgu" ( prowadzonej przez Maję Strzelecką) oraz Zespół S@S (kierowany przez Halinę Bujko)

Goście z Niemiec zostali poproszeni do wspólnego zatańczenia greckich rytmów, a Zespół S@S pokazał swój bardzo oryginalny i profesjonalnie przygotowany repertuar. Nasi artyści wzbudzili swym występem podziw i zachwyt oglądających Uśmiech

Bardzo Państwu dziękujemy za czynne włączenie się w organizację tego spotkania

GALERIA>>>