W dniach 4 – 7 września 2013 odbyło się w Nowym Sączu i Krynicy FORUM III WIEKU, organizowane już po raz piąty przy FORUM BIZNESU

Liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW ) i organizacji pozarządowych (200 osób) działających na rzecz osób starszych i promowania otoczenia przyjaznego starzeniu się społeczeństwa, z kraju i zagranicy, wspólnie z przedstawicielami świata polityki, nauki i mediów dyskutowali w kontekście starzejącego się społeczeństwa o problemach, przed którymi stoi świat, a w szczególności Europa. Obecni na Forum byli także liderzy polskich UTW z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Austrii oraz organizacji AWO z Niemiec i organizacji „Filozofia Serca” z Winnicy na Ukrainie.

Gościem Specjalnym Forum III Wieku był Jacek Michałowski - Szef Kancelarii Prezydenta RP oraz Małgorzata Marcińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Kozłowska – Rajewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Michał Szczerba – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Marzena Breza – Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Barbara Imiołczyk - Główny Koordynator zespołów eksperckich i rad społecznych powołanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prof. Bolesław Samoliński – Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Do udziału w Forum została zaproszona dr Maria Jedlińska - koordynatorka S@S

GALERIA>>>

Więcej o Forum TUTAJ>>>

RELACJA>>>

Telewizja Regionalna>>>