W dniu 13 listopada 2013 roku na zaproszenie Zespołu Redagującego "Głos Seniora" odbyło się spotkanie przedstawicieli współpracujących z Redakcją Uniwersytetów III Wieku w Polsce, polskiego UTW w Wiedniu oraz organizacji zajmujących się edukacją osób starszych.

Spotkanie było okazją do wzajemnego, jeszcze głębszego poznania się, zintegrowania oraz wymiany doświadczeń zdobytych w ramach prowadzonej działalności. Wspólnego zaplanowano działania, które będą organizowane w roku 2014.

W spotkaniu udział wzięła dr Maria Jedlińska, koordynator S@S

GALERIA>>>