24 listopada 2013 roku Zespół S@S gościnnie wystąpił w Domu Ludowym w Bibicach. Prezentując repertuar złożony z utworów muzycznych i literackich lat 20-tych XX wieku wzbudził aplauz licznie zgromadzonej publiczności ( ok.200 osób).

Wieczór miał charakter międzypokoleniowy, a główną jego ideą było przybliżenie artystycznych dokonań mieszkańców tej słynącej z Pucheroków wsi.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie KOŁO INTEGRACJI BIBIC we współpracy z Gminą Zielonki.

RELACJA>>>

GALERIA>>>

GALERIA 2 >>>