Podczas spotkania Sekcji Redakcyjnej S@S w dniu 12 lutego 2014 pani Halina Bednarska przedstawiła interesującą prezentację dotyczącą Kurpiów. Motywem przewodnim był Festiwal Folklorystyczny odbywający się corocznie na Kurpiach Zielonych .

Dowiedzieliśmy się między innymi, że Kurpie to grupa etnograficzna ludności polskiej, zamieszkująca tereny dwóch puszcz mazowieckich: Puszczy Zielonej (zwanej też: Puszczą Kurpiowską lub Zagajnicą) i Puszczy Białej, funkcjonująca również jako określenie regionu kurpiowskiego (inaczej: Kurpiowszczyzna). Granica oddzielająca obie puszcze dzieli region na Kurpie Zielone i Kurpie Białe. Nazwa Kurp wywodzi się od noszonych przez miejscową ludność butów (kurpsi) wyrabianych z lipowego łyka.

Obejrzeliśmy film z wesela kurpiowskiego oraz odbywających się w czasie Festiwalu licznych koncertów

Spotkanie zrealizowane w ramach projektu SUSCOM

ZDJĘCIA ze spotkania>>>

 

Pod wpływem coraz częściej poruszanej tematyki spotkań i związanych z nią planów członkowie Sekcji zadecydowali o zmianie nazwy na Sekcję Krajoznawczą S@S Uśmiech