W dniach 30-31 stycznia 2014 roku odbył się w Warszawie I Kongres Zdrowego Starzenia się, podczas którego uczestnicy dyskutowali m.in. na temat społecznych i zdrowotnych uwarunkowań starości, stojących przed Polską wyzwań w zakresie polityki senioralnej, priorytetach w ochronie zdrowia.

Kongres rozpoczął się wystąpieniem m.in. Pana Prezydenta Lecha Wałęsy i Marszałek Sejmu Ewy Kopacz.

Na zaproszenie organizatorów w Kongresie udział wzięła dr Maria Jedlińska ( koordynator S@S), która jest członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej MPiPS

 

RELACJA>>>

RELACJA 2 >>>

GALERIA>>>