15 maja 2015 z wizytą studyjną do Krakowa przyjechała grupa samorządowców, przedstawicieli instytucji kultury, edukacji, bibliotek z Województwa Dolnośląskiego. Wizyta została zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i była jednym z elementów programu przewidzianego dla sympatyków Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego z innych regionów.

Gości przywitała Pani Anna Wiśniewska, Wicedyrektor Biblioteki.

Prezentację realizowanych projektów na bazie szeroko rozumianych partnerstw przedstawiła dr Maria Jedlińska z Działu Edukacji, Nauki i Badań (Koordynator S@S, członek Rady ds Polityki Senioralnej MPiPS, Ambasador EPALE). Została zaprezentowana międzynarodowa platforma edukacji dorosłych EPALE (ec.europa.eu/epale).

Zaproszeni Goście zostali wprowadzeni w tematykę działań Biblioteki, a szczególnie promowanej przez nią idei „uczenia się przez całe życie”. Po wykładzie uczestnicy spotkania zwiedzili Artetekę.

Bibliotekę na Rajskiej – członka Małopolskiego Partnerstwa - odwiedziła grupa osób z w składzie:

• Jerzy Więcławski – dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD

• Wanda Gołębiowska – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMWD

• Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty

• Monika Kwil-Skrzypińska – dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

• Zbigniew Ładziński – Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu

• Magdalena Pilińska – wicedyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

• Jolanta Bojara – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu

• Piotr Krzywda – dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu

• Jolanta Szwedowska - Wicedyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Goście nie ukrywali pozytywnego wrażenia, jakie na nich zrobił rozmiar i poziom prowadzonych przez Bibliotekę działań edukacyjnych skierowanych do lokalnego środowiska.