Wzorem lat ubiegłych w czasie wakacji organizowane są w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w ramach S@S szkolenia komputerowe o różnym poziomie zaawansowania.

Zajęcia z Podstaw Komputera prowadzi pani Joanna Zagórska (WBP w Krakowie), a "Usługi Google" - panie Karolina Tryk (stażystkę WBP w Krakowie) i Barbara Wojas (praktykantkę WBP w Krakowie)

GALERIA "Podstawy">>>

GALERIA "Usługi Google">>>

 

 

--------------------------------------------------------

Szczegółowy plan szkolenia:

Zajęcia 1 – Wprowadzenie do Usług Google i przeglądarka Google Chrome

1. Instalacja i uruchamianie przeglądarki

2. Powiększanie i zmniejszanie stron

3. Synchronizowanie przeglądarki z kontem Gmail

4. Najczęściej odwiedzane strony

5. Dodawanie zakładek

6. Historia przeglądania*

Zajęcia 2 – Poczta Gmail

1. Tworzenie i wysyłanie wiadomości do jednej lub wielu osób

2. Dołączanie załącznika do wysyłanej wiadomości

3. Otwieranie wiadomości z załącznikiem

4. Drukowanie e-maila wraz z załącznikiem

5. Tworzenie i edytowanie kontaktów

6. Wyszukiwanie wiadomości w skrzynce pocztowej

Zajęcia 3 – Google Wyszukiwanie i Google Sztuka

1. Wyszukiwanie stron internetowych

2. Wyszukiwanie filmików

3. Wyszukiwanie muzyki

4. Wyszukiwanie miejsca na mapie

5. Wyszukiwanie obrazów, rzeźb, kolekcji muzealnych, dokumentów historycznych

Zajęcia 4 – YouTube

1. Przeznaczenie i możliwości strony YouTube

2. Wyszukiwanie filmu

3. Ustawienia filmu (przewijanie, czas trwania, jakość wyświetlania, powiększanie ekranu, ocenianie filmu)

4. Synchronizowanie YouTube z kontem Gmail*

5. Subskrypcja kanałów*

Zajęcia 5 – Google Mapy

1. Przeznaczenie i możliwości Google Map

2. Wyszukiwanie miejsca na mapie

3. Przybliżanie i oddalanie widoku mapy

4. Przełączanie trybów Mapa/Satelita

5. Widok ulicy*

Zajęcia 6 – Tłumacz Google, Google Książki, Google Wiadomości

1. Przeznaczenie i możliwości Google Tłumacz

2. Tłumaczenie całych stron

3. Tłumaczenie fragmentów tekstów

- tłumaczenie z polskiego na wybrany język

- tłumaczenie z języka obcego na język polski

4. Przeznaczenie i możliwości Google Książki

- wyszukiwanie fragmentów książek

5. Przeznaczenie i możliwości Google Wiadomości

- wyszukiwanie wiadomości

Zajęcia 7 – Google Zdjęcia

1. Przeznaczenie i możliwości Google Zdjęć

2. Tworzenie albumów

3. Udostępnianie zdjęć

4. Ustawienia prywatności

Zajęcia 8 – Google Dysk

1. Tworzenie i edytowanie dokumentów

2. Nadawanie nazw dokumentom

3. Udostępnianie dokumentów innym osobom

4. Tworzenie folderów

5. Usuwanie dokumentów i folderów

Zajęcia 9 – Dokumenty Google cz. 1:

1. Dokumenty tekstowe

Zajęcia 10 – Dokumenty Google cz. 2:

1. Arkusze kalkulacyjne

Zajęcia 11 – Dokumenty Google cz. 3:

1. Prezentacje multimedialne

Zajęcia 12 – Dokumenty Google cz. 4:

1. Formularze

2. Rysunki