W dniach 11-12 kwietnia 2019 roku odbyła się w Krakowie konferencja naukowa "Badania publiczności w instytucjach kultury", zorganizowana przez Zakład Zarządzania Kulturą UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Krakowa oraz Filharmonię Krakowską.

Koordynator Szkoły @ktywnego Seniora dr Lidia Maria Jedlińska przedstawiła referat pt. "Projekt SZANSA - nowe możliwości dla dorosłych jako instrument otwierający osobom o niskich umiejętnościach podstawowych dostęp do kultury".

Na stronie Konferencji są dostępne prezentacje i zdjęcia z tego wydarzenia.